Het Sterrenpalet Eibergen

Bij Het Sterrenpalet in Eibergen krijgen kinderen de ruimte. Hier hebben zij een paar duizend vierkante meter om te rennen, te spelen, te ontdekken en (bewegend) te leren. Samen met onze partners mochten wij van dit enorme terrein een samenhangend schoolplein (of misschien zelfs een schoolpark) maken. 

In december verhuisde de fusieschool naar deze plek aan de Prins Bernhardstraat in Eibergen. In het gebouw dat volledig is verbouwd, zat eerder een vmbo-instelling. Niet alleen binnen, maar ook buiten werd de ruimte goed aangepakt. In samenspraak met de kinderen, het onderwijsteam en de buurt zijn wij tot ons ontwerp gekomen. De uitgangspunten waren onder meer een groen schoolplein en bewegend leren. 

Op het plein hebben wij de kenmerkende Beweeg-Wijsbelijning aangebracht. Er zijn twee rekenpleinen, buitenles voorzieningen zoals enkele theaters, een zintuigenpad, insectenhotel. Bestaande speeltoestellen zijn deels hergebruikt. Nieuwe natuurlijke (gecertificeerde) elementen zoals boomstammenparcours hebben wij toegepast. Ook hebben wij gebruik gemaakt van een circulaire valondergrond. Wij hebben een sterk oog voor duurzaamheid en klimaatadaptatie.  

De afgelopen maanden is heel hard gewerkt aan het plein. Het is bijna klaar; op een paar kleine dingen na. Het theater met verdiepte sportplein is eind 2019 opgeleverd. Bovendien doet de natuur nu zijn werk. De planten moeten gaan groeien en zo wordt het plein steeds groener. Met recht ons laatste paradepaardje waarin alle facetten van wat er bij het realiseren van een groen schoolplein bij elkaar komen. 

De projecten die we op onze projectpagina laten zien is een greep uit de meer dan honderd pleinen die we inmiddels hebben gerealiseerd. Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.